Priešgaisrinė sauga darbo vietoje: kodėl ji svarbi?

Kaip žinia, kiekvienoje įmonėje yra vykdoma tam tikra (pasirinkta) veikla. Vis dėlto, svarbu akcentuoti, kad svarbu laikytis ir tam tikrų taisyklių. Ne išimtis yra ir priešgaisrinė sauga darbo vietoje. Ji yra svarbi dėl daugybės priežasčių.

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl priešgaisrinė sauga yra tokia svarbi, ta, jog šiuo taisyklių rinkiniu yra siekiama išsaugoti darbuotojų sveikatą ir gyvybę. Kad tai būtų užtikrinta, imamasi pačių įvairiausių priemonių: formuoti darbas, kuris užtikrina priešgaisrinės saugos organizavimą; sudaromos palankios sąlygos darbuotojams įsisavinti visus saugos nurodymus; plėtojama darbuotojų ir vadovų kompetenciją; griežtai laikomasi patvirtintuose nuostatuose įtvirtintų taisyklių; neleidžiama nukrypti nuo patvirtintos ir patikrintos darbo operacijų atlikimo praktikos, kadangi net ir menkiausia gali sukelti nelaimingą atsitikimą ar gaisrą; aiškiai atskirtos darbuotojų ir vadovų pareigos; laikomasi priešgaisrinės saugos taisyklių.

Taigi, belieka tik pridurti, kad visai nesvarbu, kokia veikla bus vykdoma įmonėje – ją organizuoti ir vykdyti reikia taip, kad būtų išpildomi keliami reikalavimai. Priešgaisrinė sauga – vienas jų. Taigi, labai svarbu, kad būtų parengti visi būtini dokumentai, laikomasi esamų nuostatų, o taip pat – kad įmonėje būtų visas reikalingas inventorius, pavyzdžiui, darbo drabužiai, kurio reikalauja priešgaisrinė sauga. Taip pat svarbu, kad visi darbuotojai būtų supažindinti su nuostatomis ir jų laikytųsi. Be to, reguliariai rengiami darbuotojų apmokymai, darbuotojai supažindami su būtina informacija.

Taigi, apibendrinant belieka tik daryti išvadą, kad priešgaisrinės saugos tikslas – sudaryti tokias sąlygas, kurios padėtų išsaugoti darbuotojų sveikatą bei gyvybes. Šio tikslo siekiama numatytomis priemonėmis.

Na, o pabaigai belieka tik pridurti, jog priemonių kompleksas, kuris yra skirtas priešgaisrinei saugai užtikrinti, gali skirtis, priklausomai nuo įmonės dydžio bei veiklos pobūdžio. Na, o tuo atveju, jei pasikeičia patalpų struktūra arba išplanavimas, tai priemonių kompleksas turi būti sudarytas iš naujo.

Scroll to Top